Wat zijn de kosten

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd en bedragen voor 2019 inclusief btw:

-                                                                                           Alleenstaande: Echtpaar:

BEWINDVOERING:

Schuldenbewind:
Opstartkosten eenmalig                                                           € 644,93                € 773,19
Kosten per maand                                                                   € 147,62                € 177,16

Schulden+standaardbewind:
Opstartkosten eenmalig                                                                                        € 773,19
Kosten per maand                                                                                                € 157,10

Standaardbewind:
Opstartkosten eenmalig                                                           € 644,93                € 773,19
Kosten per maand                                                                   € 114,14                € 136,93

Opmaken eindrekening & verantwoording                                  € 242,00                € 290,40
bij einde bewind eenmalig

Griffierecht Rechtbank                                                              €  81,00                €   81,00

Taken die buiten de hoofdtaken van de bewindvoerder vallen worden in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 80,47.

Er wordt voor u door de bewindvoerder altijd bijzondere bijstand aangevraagd voor deze kosten bij uw gemeente. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan de gemeente bijzondere bijstand voor deze kosten toekennen, zodat u deze kosten niet zelf hoeft te betalen.

BUDGETBEHEER:

Basis:
Kosten per maand                                                                    €   45,66               €   54,77
Plus:
Kosten per maand                                                                    €   57,07               €  68,47
Totaal:
Kosten per maand                                                                    €   79,90               €  95,85
Totaal-Plus:
Kosten per maand                                                                    € 132,86               € 159,44

Opstartkosten eenmalig voor alle vormen van budgetbeheer        € 644,93               € 773,19
Afsluitkosten eenmalig voor alle vormen van budgetbeheer          € 242,00               € 290,40

Uurtarief voor bijzondere werkzaamheden € 80,47